Останні новини

Кафедра економічної кібернетики. Українська академія банківської справи Національного банку України. Кафедра економічної кібернетики є провідною з підготовки студентів рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" та "магістр" за спеціальністю 8.03050201 "Економічна кібернетика" денної форми навчання.
Партнери:
Компанія NetCracker Україна
Компанія Microsoft Україна
Компанія PortaOne
Компанія Cisco Україна
IBM Україна
Компанія SAS
© 2011–2014 Кафедра економічної кібернетики ДВНЗ "УАБС НБУ"